Privacy statement

De websites CB.nl, ISBN.nl, boekhuis.nl en titelbank.nl wordt beheerd door Centraal Boekhuis B.V.(hierna ook: wij, ons/onze).

Om onze diensten via deze websites mogelijk te maken, moeten wij bepaalde gegevens van bezoekers van deze sites verwerken. Daarnaast kunnen via deze websites aangesloten boekverkopers eenvoudig producten selecteren en bestellen en bijkomende klantgegevens (eindconsumenten) registreren.

In dit Privacy Statement informeren wij je graag over de verwerking van je gegevens als bezoeker van onze sites en (als aangesloten boekverkoper) van je klantgegevens als opdrachtgever door ons. Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen.

Laatste update van dit Privacy Statement: 01 juli 2019.

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement richt zich tot iedereen die één van onze websites bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten op de website middels een account. Je kunt alleen een bezoeker zijn van onze website of tevens een opdrachtgever zijn van CB met een account.

Wanneer je als opdrachtgever van CB je klantgegevens in onze online systemen vastlegt, ben je (mede)verantwoordelijk voor de verwerking van je eigen persoonsgegevens en die van je klanten in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als opdrachtgever sta je er voor in dat je zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van je klanten (eindconsumenten) en dien je de klanten te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens via CB.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van bezoekers?

Van al onze websitebezoekers verwerken wij automatisch de volgende soorten gegevens:

 • informatie met betrekking tot bezoek aan onze websites;
 • surfgedrag;
 • gegevens van de gebruikte computer, zoals IP adres, browser specificaties en besturingssysteem;
 • voor sollicitanten bij CB geldt het aanvullende Privacy statement solliciteren bij CB.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van klanten (eindconsumenten)?

Wanneer een boekverkoper als opdrachtgever gebruik maakt van het online portaal CB Online, kan hij daarin gegevens van zijn klanten vastleggen. Afhankelijk van de verdere opdrachten van de opdrachtgever kunnen wij onder meer de volgende persoonsgegevens van zijn klanten (eindconsumenten) verwerken:

 • naam, en/of adres en/of e-mailadres en/of telefoonnummer van klanten (eindconsument);
 • naam en adres van de opdrachtgever (boekverkoper) waaraan de klant verbonden is;
 • de gegevens inzake de door de opdrachtgever via onze website geplaatste bestellingen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens van klanten?

Wij zullen de persoonsgegevens van klanten uitsluitend verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het aanbieden en uitvoeren van onze diensten, waaronder begrepen het uitvoeren van de door de opdrachtgever (boekverkoper) via onze website geplaatste bestellingen en de afhandeling daarvan;
 • het onderhouden van contact met de opdrachtgever (boekverkoper) en klant;
 • marketing doeleinden;
 • beveiligen en optimaliseren van onze website;
 • intern beheer;
 • het verbeteren van onze dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses;
 • de afhandeling van klachten en geschillen;
 • ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens van klanten worden niet verwerkt voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit Privacy Statement staan beschreven.

Voor de uitvoering van onze diensten maken wij gebruik van de diensten van onze partners, die als bewerkers in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Met deze bewerkers hebben wij een schriftelijke verwerkersovereenkomst afgesloten.

Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij persoonsgegevens van klanten niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement.

Beveiliging en bewaren

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonsgegevens van klanten die onder onze zeggenschap vallen. Zo nemen wij in het bijzonder de volgende maatregelen:

 • Opdrachtgevers (boekverkopers) kunnen hun account alleen benaderen met behulp van hun gebruikersnaam en een wachtwoord;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen de gebruiker en onze website wordt afgeschermd wanneer de opdrachtgever (boekverkoper) de persoonsgegevens van klanten invoert;
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van de persoonsgegevens van klanten;
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wij verzoeken je ons onmiddellijk te informeren indien je vermoedt dat jouw account onbevoegd door anderen wordt gebruikt.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Heb je vragen over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, of wil je, je persoonsgegevens inzien, corrigeren, verwijderen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

CB
Postbus 125
4100 AC Culemborg
e-mail: avg@cb.nl
telefoon: 0345-475470